uvod

Hlášení rozhlasu

26.03.2020

Upozorňujeme občany, že Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo a upřesnilo Nařízení vlády o omezení volného pohybu osob a to, že se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvíce v počtu 2 osob, to platí s výjimkou členů domácnosti, k výkonu povolání, k podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. Dále starosta upozorňuje, že se musí dodržovat krizový zákon dle § 34 odst.1 písm. a) Za přestupek lze uložit pokutu ve výši 20 000,00 Kč a to při: pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, skutkovou podstatu přestupku může dále naplnit osoba, která bezprostředně po návratu do ČR neoznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému registračnímu poskytovateli zdravotních služeb (za předpokladu, že se na takovou osobu nevztahuje výjimka udělená Ministerstvem vnitra), dále skutkovou podstatu naplní také ten, kdo poruší zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a také tržištích. Ještě starosta upozorňuje dospívající mládež, že tento zákaz vycházení v maximálním počtu 2 osob platí i pro ně. Ať myslí nejen na zdraví a životy své, ale i na své blízké a uvědomí si, že můžou být dle Nařízení vlády pokutováni až do výše 20 000,00 Kč a to bez výjimky. Bližší informace na stránkách obce: www.borsiceublatnice.cz

25.03.2020

Upozorňujeme občany, že Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo a upřesnilo Nařízení vlády o omezení volného pohybu osob a to, že se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvíce v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, k výkonu povolání, k podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. Bližší informace na stránkách obce: www.borsiceublatnice.cz Dále starosta upozorňuje, že se musí dodržovat krizový zákon dle § 34 odst.1 písm. a) Za přestupek lze uložit pokutu ve výši 20 000,00 Kč a to při: pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, skutkovou podstatu přestupku může dále naplnit osoba, která bezprostředně po návratu do ČR neoznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému registračnímu poskytovateli zdravotních služeb (za předpokladu, že se na takovou osobu nevztahuje výjimka udělená Ministerstvem vnitra), dále skutkovou podstatu naplní také ten, kdo poruší zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a také tržištích. Bližší informace na stránkách obce: www.borsiceublatnice.cz

25.03.2020

Zelenina Juvita Uherský Brod prodává certifikované sadbové brambory z Vysočiny, cibuli a konzumní brambory s možností dovozu domů. Objednávejte na telefonních číslech: 777 880 988 nebo 606 575 578.

25.03.2020

MUDr. Neugebauerová upozorňuje, že zítra tj. ve čtvrtek 26.3.2020 bude v Boršicích u Blatnice ordinovat v době od 8.00 do 13.00 hodin.

25.03.2020

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 26.03.2020 ráno proběhne svoz pytlů s plasty. Sbírají se jen žluté pytle označené logem "Sběrné suroviny". Pytle musí být svázané provázkem, nesmí být zalepené lepící páskou. Každý ať si připraví svázané pytle před dům.

24.03.2020

Zahradnictví v Hluku patří mezi otevřené obchody a zve občany k jarním nákupům. Aktuálně má v nabídce 20 odrůd jahod červnových i stáleplodících a desítky druhů ovocných keřů - keřové i stromkové rybízy, angrešty, maliny včetně stáleplodících, malinoostružiny, černé a růžové maliny, ostružinojahody, ostružiny, josty, brusinky, kanadské borůvky, kamčatské jarní borůvky, pokojové borůvky, několik odrůd kiwi, rakytníky, lískové oříšky, černý jeřáb. V zahradnictví můžete zakoupit také širokou nabídku zahrádkářských potřeb - výsevní i klasické substráty, veškerá zahradní hnojiva pro květiny i na zahrady před jarní výsadbou, semena zeleniny, květin a bylinek, cibuli sazečku, jarní přísadu salátu. Hlucké zahradnictví najdete v Hluku za sportovní halou, kde se těší na Vaši návštěvu denně od 8.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin. V sobotu pak do 12.00 hodin.

24.03.2020

Od 25.3.2020 do 27.3.2020 budou v naší obci probíhat odečty elektroměrů. Vzhledem k situaci prosíme občany, kteří mají nepřístupné elektroměry, tzn. v domě, aby opsali stav měřícího zařízení a umístili na viditelné místo.

23.03.2020

Česká pošta upozorňuje na dočasnou změnu hodin pro veřejnost provozovny Boršice u Blatnice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu od 23.3.2020 do odvolání z důvodu vládního opatření. Pošta v Boršicích u Blatnice bude otevřena od pondělí do pátku dopoledne vždy v době od 8.00 – 10.00 hodin a odpoledne pondělí, čtvrtek a pátek od 13.30 do 15.30 hodin, úterý od 13.30 do 15.00 hodin a ve středu od 13.30 do 16.00 hodin. Vedoucí pošty oznamuje, že pouze v úterý 24.3.2020 bude na poště otevřeno pouze ráno v době od 8.00 do 10.00 hodin. Z důvodu vládního opatření bude všechny důchody doručovat až do odvolání paní doručovatelka do domu.

23.03.2020

Na základě opatření vlády se zápis do 1. třídy bude konat 6. dubna 2020 bez přítomnosti dětí. Žádosti mohou rodiče v tento den vyplnit a předat od 8 do 16 hodin přímo ve škole nebo podat žádost elektronickou formou, datovou schránkou, případně vhodit žádosti přímo do schránky školy či zaslat poštou. Dokumenty potřebné k zápisu naleznete na webových stránkách školy.

23.03.2020

Žádáme občany, kteří doma šijí roušky na ochranu tváře a mají zájem je poskytnout občanům naší obce, ať informují obecní úřad nebo starostu obce na telefonním čísle 724 178 550. Obecní úřad informuje občany, kdo nemá možnost zajistit si ochranu tváře rouškou, respirátorem, šátkem, šálou, ústenkou ať se nahlásí na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 724 178 550 nebo 723 911 342.

20.03.2020

Na základě mimořádného opatření se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku. včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

19.03.2020

Česká pošta upozorňuje na dočasnou změnu hodin pro veřejnost provozovny Boršice u Blatnice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu od 19.3.2020 do odvolání z důvodu vládního opatření. Pošta v Boršicích u Blatnice bude otevřena od pondělí do pátku vždy v době od 10.00 – 12.00 hodin a od 13.30 do 15.30 hodin.

19.03.2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 se zakazuje s účinností od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště včetně staveb rodinných domů bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření koronaviru.

18.03.2020

Prodejny potravin upozorňují na nutnost nařízení vlády, že mezi 10.00 a 12.00 hodinou je vyhrazen čas pro nakupování jen pro důchodce nad 65 let. Žádáme občany, aby dodržovali toto nařízení.

18.03.2020

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. tímto prosí o spolupráci při zajištění odečtů vodoměrů s ohledem na mimořádnou situaci. Občané mohou zasílat foto vodoměru prostřednictvím MMS na tel. 734 794 582 včetně adresy odběrného místa. Případně stav nahlásit telefonicky. Další možností je zaslat foto vodoměru na e-mail: odbyt@svkuh.cz nebo napsat stav vodoměru s vaším číslem popisným na papír a vhodit do schránky obecního úřadu. SVK a. s. děkují za pochopení a vstřícnost.

18.03.2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 se nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech. Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení je ohrožení zdraví a životů obyvatelstva v souvislosti s výskytem koronaviru. V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20 000,00 Kč. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 19.3.2020. Úplné znění tohoto rozhodnutí najdete na internetových stránkách obce www.obecborsiceublatnice.cz nebo na vývěsní tabuli před obecním úřadem.

17.03.2020

MUDr. Neugebauerová Jana upozorňuje na změnu ordinační doby - ve středu 18.3.2020 bude ordinovat v Horním Němčí od 9.00 do 13.30 hodin a ve čtvrtek 19.3.2020 v Boršicích u Blatnice od 8.00 do 13.00 hodin.

17.03.2020

Na základě obdržených informací doporučujeme všem občanům, aby při pohybu na veřejnosti měli tvář zahalenou rouškou nebo alespoň šálou z důvodu rychle se šířícího a nebezpečného viru. Buďte ohleduplní a myslete na svoje zdraví i na zdraví nás všech.

17.03.2020

Starosta obce ruší dnešní VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice z důvodu krizového opatření.

16.03.2020

Vláda s účinností od 16.3.2020 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti 3. individuální duchovní péče a služby 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby 6. veterinární péče h) pobytu v přírodě nebo parcích i) cest zpět do místa svého bydliště j) pohřbů Bližší informace najdete na internetových stránkách obce www.borsiceublatnice.cz nebo na vývěsní tabuli před obecním úřadem. Obecní úřad v Boršicích u Blatnice oznamuje občanům: • že provoz Obecního úřadu v Boršicích u Blatnice je omezen do odvolání. Žádáme občany, aby využívali obecní úřad pouze v úřední hodiny: Pondělí 9.00 – 12.00 nebo ve středu 14.00 – 17.00 a to v neodkladných záležitostech. V jinou dobu pouze po telefonické dohodě na tel: 572 582 712 nebo 723 911 342. • Základní škola v Boršicích u Blatnice je uzavřena od 11.3.2020 do odvolání. • Mateřská škola v Boršicích u Blatnice je uzavřena od 16.3.2020 do odvolání. Bližší informace pro rodiče dětí, o nároku na ošetřovné, na stránkách www.msbub.cz, popř. na telefonu MŠ: 572 582 739. Na žádost rodičů budou tyto žádosti vydány elektronicky nebo v tištěné verzi. • Školní jídelna je od 16.3 2020 uzavřena až do odvolání. Nevaří ani pro cizí strávníky do jídlonosičů. • Prodejny Jednota a Enapo jsou otevřeny v běžné provozní době. Vedoucí prodejen žádají o dodržování hygienických zásad, rozestupu osob v prodejnách a upozorňují, že do prodejen bude vpuštěno vždy pouze maximálně 5 osob. Bližší informace jsou zveřejněny na dveřích před vstupem do prodejen. • Pobočka České pošty je zatím otevřená dle standardní otevírací doby. Dále Česká pošta žádá všechny občany, aby zvážili návštěvu pošty a dalších provozoven. V současné době je důležité minimalizovat osobní kontakt. Primárně jde o život a zdraví zaměstnanců a zákazníků. Česká pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15 dnů. • Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice oznamuje, že v souvislosti s usnesením vlády ze dne 15.3.2020 se do odvolání ruší konání všech bohoslužeb s výjimkou pohřbů. Ty budou jen v úzkém rodinném kruhu. • MUDr. Neugebauerová žádá občany, aby ordinaci navštěvovaly pouze v naléhavém případě. Dále zakazuje vstup do ordinace všem osobám, které mají teplotu, kašel, rýmu nebo dýchací potíže. Tyto osoby ať kontaktují MUDr. Neugebauerovou na tel. 739 473 055 a ta jim vystaví recepty a pracovní neschopnost elektronicky. Buďte ohleduplní a myslete na zdraví nás všech a uvědomte si možnost nebezpečí přenosu coronaviru. • Knihovna a keramický kroužek jsou do odvolání uzavřeny. • Sběrný dvůr je uzavřen od 16.3.2020 do odvolání • Vážení občané, dnešním dnem – 16. 3. 2020, započal zákaz volného pohybu osob ve veřejném prostoru. V zájmu Vašeho zdraví Vás žádáme o dodržování všech nařízení vlády. Občany obce Boršice u Blatnice, kteří se dostanou do bezradné situace, tzn., nemají rodinné blízké či ochotné sousedy, kteří by jim nakoupili, zajistili léky a podobně, ujišťujeme, že se o ně Obecní úřad Boršice u Blatnice postará. V těchto krizových situacích volejte starostu obce na tel. 572 582 712 nebo 724 178 550. • Vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy coronaviru s okamžitou platností odkládá Uherskohradišťská nemocnice všechny preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak operační. K domluvě na nových termínech budou pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech. Uherskohradišťská nemocnice děkuje za pochopení. • E.ON Distribuce ruší do odvolání všechny plánované odstávky elektřiny. Obecní úřad na základě obdržených informací doporučuje všem občanům, aby při pohybu na veřejnosti měli tvář zahalenou alespoň šálou nebo jakoukoliv rouškou z důvodu se rychle šířícímu a nebezpečnému viru.

16.03.2020

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. tímto prosí o spolupráci při zajištění odečtů vodoměrů s ohledem na mimořádnou situaci. Občané mohou zasílat foto vodoměru prostřednictvím MMS na tel.734 794 582 včetně adresy odběrného místa. Případně stav nahlásit telefonicky. Další možností je zaslat foto vodoměru na e-mail: odbyt@svkuh.cz.

13.03.2020

Vedoucí knihovny oznamuje, že na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky je knihovna v Boršicích u Blatnice od 13.3.2020 až do odvolání zavřena. Totéž platí i pro keramický kroužek.

13.03.2020

Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice a Nová Lhota informuje spoluobčany a farníky. I když Vláda ČR omezila počet osob na shromážděních na 30, Česká biskupská konference prakticky zrušila veřejné bohoslužby a další církevní akce. Nicméně pan farář bude mše svaté sloužit v kostelích jak v Boršicích u Blatnice, tak na Suchově a na Nové Lhotě podle běžného pořadu bohoslužeb, avšak pouze v přítomnosti úzkého kruhu rodiny, která v daném dni má domluvené odsloužení mše svaté. Půl hodiny před každou mší svatou bude možné jednotlivě využít příležitosti ke svátosti smíření a půl hodiny po začátku bohoslužby bude příležitost jednotlivě přistoupit ke svatému přijímání. Bohoslužby je také možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) a den Páně tak slavit v rodinném kruhu. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání omluveni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Zaopatřování nemocných případně umírajících je nutné individuálně domluvit s panem farářem. V případě pohřbu bude poslední rozloučení probíhat výlučně v kruhu nejbližší rodiny. Římskokatolická farnost prosí o modlitby za ukončení epidemie.

12.03.2020

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. tímto prosí o spolupráci při zajištění odečtů vodoměrů s ohledem na mimořádnou situaci. Občané mohou zasílat foto vodoměru prostřednictvím MMS na tel. 734 794 582. Nutno uvést adresu odběrného místa. Další možností je umístění stavu vodoměru na viditelné místo u domu, a to nejpozději do pondělí 16.3.2020. Stav vodoměru ponechat vyvěšený do 23.3.2020.

12.03.2020

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pátek 13.3.2020 v době od 8.00 do 8.20 hodin prodávat u kulturního domu: sadbové brambory z Vysočiny, cibuli, česnek, konzumní brambory, jablka od 19,00 Kč/kg, žampiony, hlívu ústričnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky 10,00 Kč/ks.

11.03.2020

V souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10.3.2020 od 18.00 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob a na základě výzvy České Biskupské Konference ze dne 10.3.2020, ve které se mezi jinými sděluje, že toto mimořádné opatření je třeba respektovat, Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice a Nová Lhota sděluje, že bohoslužby v jejich kostelích se sice neruší, ale zároveň vyzývá své farníky, aby se bohoslužeb zúčastňovaly pouze ty rodiny, které v daném dni mají domluvené odsloužení mše svaté. Toto opatření se vztahuje také na víkendové bohoslužby a platí až do odvolání. V dané situaci věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích.

10.03.2020

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od 12.3.2020 do 23.3.2020 bude prováděn odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení.

10.03.2020

Drůbežárna Prace bude v pátek 13.03.2020 ve 12.45 hodin prodávat u kulturního domu: mladé kuřice, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky - 10,00 Kč/ks.

05.03.2020

CAMP Babí hora oznamuje, že v sobotu 28.března otvírá restauraci. V tento den se bude konat v 16.00 hodin "Rockoféka Gary" (70-tá až 90-tá léta). V 19.00 hod se uskuteční koncert se skupinou Ocelot. Od 30.03.2020 se můžete těšit v restauraci na denní menu - vždy od 11.00 do 15.00 hodin.

05.03.2020

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabízí: Ve čtvrtek 12. března 2020 v 17.00 hodin v hlavní budově Slováckého muzea proběhne vernisáž Podoby vína. Výstava bude věnována nevidomým spoluobčanům, kteří ztvárnili umělecká díla inspirovaná vínem. V pátek 13. března v prostoru Památníku Velké Moravy ve Starém Městě se uskuteční dvě komentované prohlídky po setmění. Návštěvníci se během 1,5 hodinové prohlídky v 18.00 hod nebo ve 20.00 hod dozví vše podstatné z historie Velké Moravy. Mluvené slovo se bude střídat s tematickými scénkami. Nahlédnou do kuchyně Velkomoravanů a mimo jiné na dosah budou návštěvníci mít i nejznámější misionáře tehdejší doby. V neděli 15. března vás muzejní skřítek Zvídálek zve do Galerie Slováckého muzea. Od 13.00 do 17.00 hod děti přenese do světa módy. Podrobnější informace naleznete na www.slovackemuzeum.cz nebo na facebookovém profilu.

05.03.2020

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pátek 06.03.2020 v době od 8.00 hod do 8.20 hodin prodávat u kulturního domu: certifikované sadbové brambory z Vysočiny, cibuli, česnek, konzumní brambory, jablka od 19,00 Kč/kg, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky 10,00 Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefonním čísle: 773 000 656

05.03.2020

Rybářství Dujsík bude v pátek 06.03.2020 ve 13.00 hodin prodávat u kulturního domu: kapry, amury, úhoře, líny, jesetery, pstruhy duhové, pstruhy lososové a siveny. Ryby je možné na požádání nechat vykuchat.

05.03.2020

Pan Synek z Vacenovice bude v pátek 06.03.2020 v době od 12.30 hod do 13.00 hodin prodávat u kulturního domu: jablka Golden, Jonagold a Idared á 18,00 až 20,00 Kč/kg, brambory MARABEL v 25-ti kg balení á 13,00 Kč/kg a cibuli á 15,00 Kč/kg.

04.03.2020

Česká spořitelna upozorňuje na změnu otevírací doby pobočky v Hluku. Od 1.března 2020 je nově pobočka otevřena v pátek od 09.00 hod do 12.30 hodin.

04.03.2020

Firma JUKKA bude v neděli 15.března 2020 v době od 11.00 hod do 11.45 hod prodávat u kulturního domu stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné vhodné na pálení, ryngle, durancie, třešně, višně, třešňovišně, běžné i sloupovité odrůdy, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, rakytníky, lísky, ostružiny, maliny, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, amelanchier, kiwi, fíky, kaki, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, sazenice jahod a jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

27.02.2020

Místní rybářská skupina v Blatničce oznamuje, že v neděli 1. března 2020 bude od 17.00 do 19.00 hod v Hospůdce Ve dvorku prodávat v předprodeji místenky na Rybářský ples, který se uskuteční 7. března 2020 od 20.00 hod v kulturním domě v Blatničce. K tanci a poslechu hraje skupina JaGr Band z Velké nad Veličkou. Bohatá tombola, občerstvení a rybí speciality jsou zajištěny. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

27.02.2020

Drůbežárna Prace bude ve středu 04.03.2020 ve 12.45 hod prodávat u kulturního domu mladé kuřice a chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat králičí kožky á 10,00 Kč/ks.

26.02.2020

Soukromé kamenosochařství Vrba Libor přijímá v sobotu dne 29.02.2020 v době od 08.30 hod do 9.00 hod na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a to dle jejich nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma, prodej hřbitovních doplňků a jiné kamenické práce. Na přijaté zakázky platí velké slevy.

26.02.2020

Společnost STAMIT Slavkov přijme do pracovního poměru uklízečku v prostorách výrobních hal. Pracovní doba Po-Pá, odpoledne, cca 6 hodin denně. Nástup od 01.04.2020. Více informací na telefonním čísle: 572 648 301 nebo osobně v sídle společnosti.

25.02.2020

Pozůstalá rodina po zemřelém panu Milanovi Rejlovi oznamuje, že pohřeb se koná v pátek 28.02.2020 z kostela. Pohřební mše začíná v 15.00 hodin.

25.02.2020

Gynekologická ambulance MUDr. Dominec oznamuje, že v době od 02.03.2020 do 06.03.2020 v Hluku neordinuje z důvodu dovolené. Akutní případy ošetří gynekologie v Uherskohradišťské nemocnici.

25.02.2020

Krůta Hodonín bude ve středu 26.02.2020 v době od 9.00 hod do 9.15 hod prodávat u kulturního domu krůtí a kuřecí chlazené porcované maso.

24.02.2020

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 27.02.2020 ráno proběhne svoz pytlů s plasty. Sbírají se jen žluté pytle označené logem "Sběrné suroviny". Pytle musí být svázané provázkem, nesmí být zalepené lepící páskou. Každý ať si připraví svázané pytle před dům.

24.02.2020

Soukromý chovatel pan Gajdůšek z Prakšic bude ve čtvrtek 27.02.2020 v 8.20 hod prodávat u kulturního domu kuřice různých barev á 165,00 Kč a kohouty á 140,00 Kč.