uvod

Uřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb - volby do Evropského parlamentu
21.05.2024
Informace o konání VIII. zasedání zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
17.05.2024
3.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2024
13.05.2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Boršice u Blatnice za rok 2023
09.05.2024
Návrh závěrečného účtu obce Boršice u Blatnice za rok 2023
09.05.2024
Oznámení Obce Boršice u Blatnice - prodej
07.05.2024
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
02.05.2024
Finanční úřad - veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2024
30.04.2024
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023
25.04.2024
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
25.04.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu
22.04.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
05.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice 1-2024
11.03.2024
2.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2024
07.03.2024
1.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2024
08.02.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2025-2026
08.01.2024
Rozpočet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2024
08.01.2024
Rozpočet obce Boršice u Blatnice na rok 2024
30.11.2023
Základní škola - rozpočet na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu na 2025-2026
30.11.2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice u Blatnice 2025-2026
30.11.2023
Mateřská škola-rozpočet na rok 2024, Střednědobý výhled hospodaření 2025-2027
30.11.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice číslo 1/2023
17.03.2023
Městský úřad Uherské Hradiště - veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Boršice u Blatnice v uplynulém období 2018-2023
14.03.2023
Státní pozemkový úřad - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
13.03.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Boršice u Blatnice za rok 2022
10.03.2023
Závěrečný účet obce Boršice u Blatnice za rok 2022
10.03.2023
Informace o konání III. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
27.02.2023
Ředitelství silnic Zlínského kraje - Ořezání větví a stromů podél silnice II. a III. třídy
21.02.2023
Návrh závěrečného účtu obce Boršice u Blatnice za rok 2022
17.02.2023
1. změna rozpočtu Obce Boršice u Blatnice v roce 2023
06.02.2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Znojmo-Oblekovice - výzva
06.02.2023
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
23.01.2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo
17.01.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2024-2025
04.01.2023
Rozpočet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na rok 2023
04.01.2023
Upravený rozpočet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko 2022
04.01.2023
Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
22.12.2022
Volby - Oznámení o době a místě konání Volby prezidenta republiky
21.12.2022
ZŠ-rozpočet organizace na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu organizace
20.12.2022
MŠ Boršice u Blatnice - rozpočet na rok 2023, střednědobý výhled hospodaření na 2024-2026
16.12.2022
Rozpočet obce Boršice u Blatnice na rok 2023
16.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice u Blatnice na 2024 - 2025
16.12.2022
7. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
16.12.2022
Volby - Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
15.12.2022
Slovácké vodárny a kanalizace - cenové oznámení
13.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2024-2025
05.12.2022
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2023
05.12.2022
Informace o konání II. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
05.12.2022
Volby - Jmenování zapisovatele OVK
30.11.2022
Návrh rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2023
25.11.2022
ZŠ Boršice u Blatnice-návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2024-2025
25.11.2022
MŠ Boršice u Blatnice-návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu hospodaření na 2024-2026
25.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2024-2025
25.11.2022
Státní pozemkový úřad - informace o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Boršice u Blatnice
21.11.2022
EG.D Brno - Upozornění na odstranění a ořez dřevin
09.11.2022
Volby - Stanovení minimálního počtu členů OVK
09.11.2022
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
03.11.2022
6.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
26.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Boršice u Blatnice
13.10.2022
5. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
24.09.2022
8. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
22.12.2022
7. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
16.12.2022
Slovácké vodárny a kanalizace - cenové oznámení
13.12.2022
Informace o konání II. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
05.12.2022
Návrh rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2023
25.11.2022
ZŠ Boršice u Blatnice-návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2024-2025
25.11.2022
MŠ Boršice u Blatnice-návrh rozpočtu na rok 2023, návrh střednědobého výhledu hospodaření na 2024-2026
25.11.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2024-2025
25.11.2022
6.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
26.10.2022
Oznámení obce Boršice u Blatnice
14.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Boršice u Blatnice
13.10.2022
5. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
11.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
24.09.2022
Oznámení obce Boršice u Blatnice - pacht
19.09.2022
Volby do ZO - Oznámení o době a místě konání voleb
06.09.2022
4.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
05.09.2022
Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice, kterou se vydává požární řád obce
01.09.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí
29.08.2022
Pozvánka na 1. zasedání OVK
25.08.2022
Informace o konání XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
22.08.2022
Volby do ZO - oznámení o jmenování zapisovatele OVK
10.08.2022
Volby do ZO - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08.08.2022
Mikroregion Ostrožsko - Veselsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
20.07.2022
Mikroregion Ostrožsko - Veselsko - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021
20.07.2022
Volby do ZO - Stanovení minimálního počtu členů OVK
20.07.2022
Oznámení obce Boršice u Blatnice
12.07.2022
Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-2022
07.07.2022
Volby do ZO - Oznámení o počtu členů ZO pro volební období 2022-2026
01.07.2022
Volby do ZO - Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích
01.07.2022
Mikroregion Ostrožsko - Veselsko - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu včetně zprávy auditora 2021
08.06.2022
3. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
03.06.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Boršice u Blatnice
02.06.2022
Program rozvoje obce
02.06.2022
Státní pozemkový úřad - informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Boršice u Blatnice
31.05.2022
Oznámení obce Boršice u Blatnice
30.05.2022
2. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
27.05.2022
Informace o konání XVII. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
23.05.2022
Městský úřad Hluk, odbor Stavební úřad - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 1259-2022
23.05.2022
Slovácké vodárny a kanalizace - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021
26.04.2022
Finanční úřad Zlín - Veřejná vyhláška
26.04.2022
Městský úřad Hluk - veřejná vyhláška
11.04.2022
Městský úřad Hluk - veřejná vyhláška
11.04.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
30.03.2022
Pozvánka pro členy vlastníků honebních pozemků
30.03.2022
Městský úřad Uherské Hradiště - Veřejná vyhláška
29.03.2022
Město Uherské Hradiště - Nařízení o záměru zadat zpracování LHO na lesním hospodářském celku Luhačovice
11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice 1/2022
11.03.2022
1.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2022
07.03.2022
Závěrečný účet obce Boršice u Blatnice za rok 2021
07.03.2022
Krajský úřad Zlínského kraje - veřejná vyhláška
07.03.2022
Měú Uherské Hradiště - veřejná vyhláška
07.02.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí
23.02.2022
Informace o konání XVI. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
21.02.2022
Návrh Závěrečného účtu obce Boršice u Blatnice za rok 2021
14.02.2022
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška
31.01.2022
Výroční zpráva obce Boršice u Blatnice za rok 2021
26.01.2022
Změna položky 1340 (zrušena) na novou 1345.
03.01.2022
12.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
22.12.2021
Základní škola-rozpočet organizace na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu organizace na rok 2023-2024
17.12.2021
Mateřská škola-rozpočet organizace na rok 2022, střednědobý výhled hospodaření na rok 2023-2025
17.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Boršice u Blatnice na rok 2023-2024
17.12.2021
Rozpočet Obce Boršice u Blatnice na rok 2022
17.12.2021
11.změna rozpočtu Obce Boršice u Blatnice v roce 2021
17.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2023-2024
17.12.2021
Schválený rozpočet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2022
17.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
07.12.2021
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 2022
02.12.2021
Informace o konání XV. zasedání ZO Boršice u Blatnice
26.11.2021
Upozornění ze Státní veterinární správy pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka
22.11.2021
MŠ-Návrh rozpočtu na rok 2022, Návrh Střednědobého výhledu hospodaření na 2023-2025
19.11.2021
ZŠ-Návrh rozpočtu na rok 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2024
19.11.2021
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Boršice u Blatnice na 2023-2024
19.11.2021
Návrh rozpočtu Obce Boršice u Blatnice na rok 2022
19.11.2021
10.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
02.11.2021
Záměr obce na prodej pozemku v k.ú. Boršice u Blatnice
19.10.2021
Záměr obce na prodej pozemků v k.ú. Boršice u Blatnice
19.10.2021
Výsledky hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
22.09.2021
Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice č. 1/2021
15.09.2021
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
14.09.2021
9. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
09.09.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - Pozvánka na 1. zasedání OVK
09.09.2021
8.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
02.09.2021
Městský úřad Uherské Hradiště - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Boršice u Blatnice
01.09.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí - aktualizovaný seznam nemovitostí
31.08.2021
Informace o konání XIV. zasedání ZO v Boršicích u Blatnice
30.08.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - Oznámení o jmenování zapisovatele OVK
24.08.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24.08.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24.08.2021
Volby - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK
09.08.2021
7. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
02.08.2021
Konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy Boršice u Blatnice
19.07.2021
6. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
02.07.2021
5.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
17.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko za rok 2020
16.06.2021
Závěrečný účet za rok 2020 - Mikroregion Ostrožsko-Veselsko
16.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO VM za rok 2020
07.06.2021
Návrh závěrečného účtu SMO VM 2020
07.06.2021
Informace o konání XIII. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
01.06.2021
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
31.05.2021
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2020 - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
24.05.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice
24.05.2021
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
19.05.2021
4. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
17.05.2021
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
26.04.2021
Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště - porovnání kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2020
26.04.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Zlín
23.04.2021
3. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
21.04.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice
14.04.2021
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad Praha
12.04.2021
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Zlínského kraje
01.04.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
31.03.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
24.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice 1/2021
17.03.2021
Závěrečný účet obce Boršice u Blatnice za rok 2020
15.03.2021
2. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
15.03.2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR - Oznámení ČSÚ
03.03.2021
Informace o konání XII. zasedání ZO v Boršicích u Blatnice
03.03.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice - pacht pozemku
01.03.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice - pacht pozemku
01.03.2021
Návrh závěrečného účtu Obce Boršice u Blatnice za rok 2020
23.02.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice - směna pozemků
08.02.2021
Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
08.02.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Boršice u Blatnice
02.02.2021
1.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2021
26.01.2021
Boršice u Bl., MK Horní Konec, společné povolení
14.01.2021
Oznámení obce Boršice u Blatnice
11.01.2021
Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
04.01.2021
Mateřská škola - rozpočet organizace na rok 2021 a střednědobý výhled hospodaření na roky 2022-2023
21.12.2020
6. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
21.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice u Blatnice na roky 2022-2023
21.12.2020
Rozpočet obce Boršice u Blatnice na rok 2021
21.12.2020
Základní škola-rozpočet organizace na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu organizace na roky 2022-2023
21.12.2020
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na období 2022-2023
18.12.2020
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
08.12.2020
Informace o konání XI. zasedání ZO v Boršicích u Blatnice
04.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na období 2022-2023
27.11.2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na rok 2021
27.11.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2021
27.11.2020
Návrh rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2021
27.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2022-2023
27.11.2020
Mateřská škola-Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu hospodaření na rok 2022-2023
24.11.2020
Základní škola-Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022-2023
24.11.2020
5.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
16.11.2020
Úřední hodiny OÚ Boršice u Blatnice v době od 22.10.2020 do 03.11.2020
22.10.2020
Informace o konání X. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
16.10.2020
Úřední hodiny OÚ Boršice u Blatnice v době od 12.10.2020 do 25.10.2020
15.10.2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 9-2020
02.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 7/2020
18.09.2020
Volby - Oznámení o době a místu konání voleb
16.09.2020
Veřejná vyhláška - Městský úřad Uherské Hradiště
16.09.2020
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
11.09.2020
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Zlínského kraje
07.09.2020
Volby - Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
04.09.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
01.09.2020
Elektronická dražební vyhláška - Exekutorský úřad Brno-město
01.09.2020
4. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
28.08.2020
Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17.08.2020
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a do Senátu Parlamentu ČR
17.08.2020
Volby - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK
31.07.2020
Oznámení obce Boršice u Blatnice
30.07.2020
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
28.07.2020
Informace o konání IX. zasedání ZO v Boršicích u Blatnice
17.07.2020
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2019 - Mikroregion Ostrožsko - Veselsko
17.07.2020
Oznámení obce Boršice u Blatnice
08.07.2020
3. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
23.06.2020
Oznámení obce Boršice u Blatnice
19.06.2020
Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
17.06.2020
Sdružení měst a obcí Východní Moravy - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
17.06.2020
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu 2019
09.06.2020
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Zlínského kraje
18.05.2020
2. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
15.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020
12.05.2020
Závěrečný účet obce Boršice u Blatnice za rok 2019
06.05.2020
Opatření obecné povahy - Městský úřad Uherské Hradiště
06.05.2020
Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2019 - Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště
27.04.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Zlín
27.04.2020
Informace o konání VIII. zasedání ZO v Boršicích u Blatnice
20.04.2020
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad Praha
07.04.2020
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
07.04.2020
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
06.04.2020
Exekuční příkaz
02.04.2020
Informace o zrušení VIII. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
17.03.2020
Informace o konání VIII. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
09.03.2020
Inventarizační zpráva Obce Boršice u Blatnice za rok 2019
28.02.2020
Návrh závěrečného účtu Obce Boršice u Blatnice za rok 2019
28.02.2020
Oznámení obce Boršice u Blatnice
24.02.2020
1. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2020
11.02.2020
Veřejná vyhláška-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
31.01.2020
Výroční zpráva obce Boršice u Blatnice za rok 2019
23.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na období 2021 - 2022
15.01.2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na rok 2020
15.01.2020
Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu-Mateřská škola
10.01.2020
Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu-Základní škola Boršice u Blatnice
09.01.2020
Rozpočet obce Boršice u Blatnice na rok 2020 - výdaje
03.01.2020
Rozpočet obce Boršice u Blatnice na rok 2020 - příjmy
03.01.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2021-2022
03.01.2020
8.změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
03.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
19.12.2019
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
11.12.2019
Informace o konání ZO Boršice u Blatnice
09.12.2019
Základní škola-Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022
02.12.2019
Mateřská škola-Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu hospodaření na rok 2021-2022
02.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2021-2022
02.12.2019
Návrh rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2020
02.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na období 2021-2022
29.11.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko na rok 2020
29.11.2019
7. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice
13.11.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
04.11.2019
E.ON - upozornění vlastníkům na potřebu odstranění a ořezu dřevin
15.10.2019
Informace o konání VI. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
11.10.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
20.09.2019
6. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
19.09.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
06.09.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí
28.08.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
15.08.2019
5. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
05.08.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
16.07.2019
Informace o konání V. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
12.07.2019
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy auditora 2018
12.07.2019
Městský úřad Hluk - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
11.07.2019
4. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
24.06.2019
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
14.06.2019
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko - Zpráva auditora r. 2018
14.06.2019
Informace o konání IV. zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice
07.06.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
30.05.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
28.05.2019
Oznámení obce Boršice u Blatnice
28.05.2019
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do EP
07.05.2019
MAS Horňácko a Ostrožsko - Výběrové řízení na pozici projektový manažer/ka
06.05.2019
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
25.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice č. 1/2019
15.04.2019
3. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
15.04.2019
2. změna rozpočtu obce Boršice u Blatnice v roce 2019
15.04.2019
Volby - Oznámení o jmenování zapisovatele OVK
11.04.2019
Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08.04.2019
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
04.04.2019
Seznam nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.03.2019
Slovácké vodárny a kanalizace - Informace provozovatele o podmínkách pro uzavření smlouvy
18.01.2019
Rozpočet Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na rok 2019
15.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na období 2020-2021
15.01.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice u Blatnice na rok 2020-2021
04.01.2019
OZV 2/2018 - Místní poplatek za užívaní veřejného prostraství
1.1.2019
OZV 3/2018 - Místní poplatek za svoz odpadů
1.1.2019
OZV 1/2018 - Místní poplatek ze psů
1.1.2019
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko - oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
27.06.2018
Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů
21.05.2018
Veřejnoprávní smlouva 1/2018
22.02.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko na období 2019 - 2020
02.02.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Boršice u Blatnice č. 1/2017
10.03.2017