uvod

Školní družina

Školní družinu Základní školy Boršice u Blatnice navštěvují děti mladšího školního věku, ale i děti starší, pokud jsou volná místa. Naše školní družina má jedno oddělení, které je naplňováno do počtu 24 žáků. Nachází se v přízemí školy a slouží zároveň i jako počítačová učebna, je vybavena interaktivní tabulí.

K pohybovým aktivitám využíváme místnost ke cvičení, školní hřiště a dětské hřiště u školy. Na vycházky chodíme rádi do blízkého Panského háje s naučnou stezkou.

Základním posláním školní družiny je zabezpečení zájmových činností a relaxace žáků. Jednotlivé aktivity se vzájemně prolínají podle potřeb dětí a konkrétní situace.

Provoz školní družiny je od 11.25 do 16 hodin.

Úplata za školní družinu činí měsíčně 50 Kč, platba je vybírána pololetně ( září, únor).