uvod

Historie obce

Boršice jsou poprvé připomínány v roce 1283. Jejich název souvisí s Boršem z Rýzmburka. V roce 1348 se připomíná Ronovec z Boršova a roku 1365 Ronovec a Jiří, bratři z Boršic. V roce 1378 zde stávala tvrz, kterou pobořili husité stejně jako kostely v Polešovicích a Boršicích, jak uvádí dolnokounický probošt ve zprávě papeži z roku 1453. Jiří z Boršic, zvaný Hromada (†1473), byl ve službách krále Vladislava Jagellonského, jeho potomek Zikmund z Boršic byl k roku 1523 dvořanem krále Ludvíka Jagellonského. V letech 1663 a 1683 byla obec vypálena Turky.