uvod

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Boršice u Blatnice

  1. kritérium
  2. Trvalý pobyt dítěte v obci Boršice u Blatnice – spádová oblast Základní školy Boršice u Blatnice. Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti s trvalým pobytem v naší obci mají při přijímání dětí do naší základní školy přednost před ostatními uchazeči.

  3. kritérium
  4. Dítě, jemuž byl ředitelkou Základní školy Boršice u Blatnice povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rádi bychom dětem, které k nám již jednou k zápisu přišly, umožnili vzdělávat se na naší škole i po odkladu povinné školní docházky.