uvod

Starosta

Bohuslav Vávra

Tel.: +420 572 582 712

starosta@obecborsiceublatnice.cz

  • Zastupuje obec navenek
  • Vojenská správa – civilní obrana – krizové a havarijní komise
  • Rozvojové programy národních fondů, rozvojové programy EU, příprava projektu pro investice, příprava zpracování, vyhodnocení investičních záměrů
  • Sbor dobrovolných hasičů, sportovní složky a oddíly, dobrovolné spolky obce
  • Školství – ZŠ, MŠ
  • Aktiv pro občanské záležitosti – vítání občánků, svatby, setkání ročníků a rodáků aj.
  • Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek

Místostarosta

Ing. Libor Zlomek
Libor.zlomek@lipera.cz
  • Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti